24 Apr 2014

The Power of Tekad

tekad yang kuat dalam beragama sangat penting sekali, oleh karenanya Rasulullah sallallahu `alaihi wasallam senantiasa berdo`a :" Ya Allah.. aku minta ketegaran dalam semua urusan dan tekad kuat berada di atas petunjuk.."
kita membutuhkan tekad seperti tekad Abu Bakar As-Siddiq agar kejayaan islam kembali seperti dulu. Saat penumpasan Orang-orang murtad,kendati usia beliau sudah lanjut, tapi beliau denganlantang berkata:" Demi Allah aku pasti memerangi orang2 yang memisahkan antara sholat dan zakat.....". Beliau juga berkata :" Demi Allah.. amdai kambing menyeret kaki istri-istri Rasulullah, aku tidak akan membatalkan pengiriman pasukan yang telah di tetapkan Rasulullah dan tidak akan melepas panji islam yang telah beliau pasang...".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mari kita membaca dengan hati plus mata