11 Mei 2014

ADA 5 HAL MELALUI 5 JALAN

ADA 5 HAL MELALUI 5 JALAN, YAITU : "

1. Berkah Rezeki akan di Peroleh melalui
Sholat Dhuha..
2. Cahaya dalam Kubur mlalui Sholat

Tahajjud..
3. Kemudahan dalam Menjawab Pertnyaan Munkar & Nakir melalui Membaca Al-Qur'an..
4. Kemudahan melalui Shiratal Mustaqhim melalui Puasa & Shodaqah..
5. Mendapat Perlindungn Arsy Illahi pda Hari Hisab melalui Dzikrullah & Sholawat kpda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam..

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tetap BERTAWAKAL DAN BERSERAH DIRI kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kesenangan baik di dunia ini, maupun di akhirat kelak. Aamiin. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad , atas segenap keluarga dan sahabat beliau.

Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mari kita membaca dengan hati plus mata